Meterkast check»

Gepubliceerd op 13-11-2017

Bijna 30 procent van de ongelukken met elektriciteit ontstaat in de meterkast. Vanwege de gasleiding, die zich doorgaans in de meterkast bevindt, is het zeer riskant wanneer daar brand uitbreekt.

Elektrische apparaten in meterkast veroorzaken soms brand

“Onveilige situaties ontstaan door slecht onderhoud, slechte montage, overbelasting en opslag van brandbare materialen”, vertelt Harro de Langen, marketingmanager bij ABB Benelux. “Meestal gaat het om ondeugdelijke aanpassingen. Maar ook door aansluitingen die in de loop der tijd zijn losgetrild. Ook in de meterkast geplaatste elektrische apparaten veroorzaken overbelasting, kortsluiting, storing of brand.”

“Kennis consument is matig te noemen”

Bijna 90 procent van de Nederlanders vindt zijn meterkast veilig tot zeer veilig, blijkt uit onderzoek van ABB. Volgens het bedrijf kan de veiligheid rondom de elektrische installatie echter fors beter. “De kennis over enkele belangrijke onderdelen zoals de aardlekschakelaar of overspanningsbeveiligingen is matig te noemen.”

Helft consumenten controleert groepenkast en aardlekschakelaar niet

Bij ruim de helft van de consumenten wordt de groepenkast nooit gecontroleerd. Een derde zegt deze periodieke controle zelf uit te voeren, terwijl 99 procent van de ongevallen in de meterkast juist ontstaat door toedoen van de bewoner. Ook de aardlekschakelaar wordt door 51 procent van de huurders en 39 procent van de woningeigenaren nooit getest. Bijna de helft van de ondervraagden weet niet waar een overspanningsbeveiliging voor dient en of ze er überhaupt een hebben.

Voorkom brand in de meterkast met de checklist brandveiligheid

* Zorg ervoor dat je meterkast vrij toegankelijk is en dat de deur niet geblokkeerd wordt
* Gebruik je meterkast niet als opbergkast
* Zet geen brandbare materialen in de meterkast (schoonmaakmiddelen, spuitbussen, alcohol et cetera)
* Plaats een rookmelder in je meterkast
* Test minimaal twee keer per jaar de aardlekschakelaar
* Plaats een of meerdere overspanningsbeveiligingen in je groepenkast
* Laat je groepenkast jaarlijks controleren door een erkende installateur
* Beperk het gebruik van stekkerdozen en verlengsnoeren en mocht je ze toch nodig hebben, kies dan voor producten met * * * KEMA-KEUR of het Duitse VDE-keurmerk
* Plaats extra stopcontacten indien nodig
* Laat een installateur je groepenkast uitbreiden bij de aanschaf van nieuwe elektrische apparaten
* Stap bij het gebruik van hogere vermogens over van een 1-faseaansluiting naar een 3-fasenaansluiting
* Laat veranderingen in de elektrotechnische installatie of de aanleg van extra stopcontacten aan een professional over
* Zet apparaten altijd uit als je het huis verlaat of gaat slapen en zet ze niet op stand-by
* Laat zonnepalen altijd door een erkende installateur aansluiten
* Onderzoek BouwKennis, 2016 (in opdracht van ABB)

Onderzoeksverantwoording

BouwKennis voerde een kwantitatief onderzoek uit onder eigenaren van koopwoningen en huurders in Nederland die een meterkast in hun woning hebben. Hierin is onder andere gevraagd naar de kennis over en het gebruik van de meterkast. Het veldwerk en de dataverwerking is uitgevoerd door USP Marketing Consultancy. Dit vond plaats in juli 2016. De enquête is via een online vragenlijst afgenomen. De totale bruikbare respons bestond uit 989 enquêtes, waarvan 254 bewoners van sociale huurwoningen. Er is gezorgd voor een representatieve verdeling naar eigendomssituatie en leeftijd op basis van gegevens van het CBS. Hierdoor moeten de onderzoeksresultaten een representatief beeld geven van de gemiddelde bewoner van een sociale huurwoning.

15106022466244933ceae4b584599552627a77c501.jpg